Obec Bušovce

Faktúra

Uloženie TKO

Identifikácia

Číslo faktúry: 19220311

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Bušovce

Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO odberateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Mestský podnik Spišská Belá

Adresa dodávateľa: Tovarenská 30, 059 01 Sp. Belá

IČO dodávateľa: 36489042

Predmet faktúry: Uloženie TKO

Fakturovaná suma: 269.36 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.10.2019

Dátum doručenia: 03.10.2019

Datum zverejnenia: 11.11.2019

Dokumenty