Obec Bušovce

Faktúra

Uloženie TKO

Identifikácia

Číslo faktúry: 19220433

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Bušovce

Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO odberateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Mestský podnik Spišská Belá

Adresa dodávateľa: Tovarenská 30, 059 01 Sp. Belá

IČO dodávateľa: 36489042

Predmet faktúry: Uloženie TKO

Fakturovaná suma: 250.26 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 02.01.2020

Dátum doručenia: 03.01.2020

Datum zverejnenia: 11.02.2020

Dokumenty