Obec Bušovce

Faktúra

Uloženie TKO

Identifikácia

Číslo faktúry: 20220230

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Bušovce

Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO odberateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Mestský podnik Spišská Belá

Adresa dodávateľa: Tovarenská 30, 059 01 Sp. Belá

IČO dodávateľa: 36489042

Predmet faktúry: Uloženie TKO

Fakturovaná suma: 505.44 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 04.08.2020

Dátum doručenia: 07.08.2020

Datum zverejnenia: 23.09.2020

Dokumenty