Obec Bušovce

Faktúra

Uloženie odpadu na skládku

Identifikácia

Číslo faktúry: 22220037

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Bušovce

Adresa odberateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO odberateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Mestský podnik Spišská Belá

Adresa dodávateľa: Tovarenská 30, 059 01 Sp. Belá

IČO dodávateľa: 36489042

Predmet faktúry: Uloženie odpadu na skládku

Fakturovaná suma: 511.56 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.03.2022

Dátum doručenia: 06.03.2022

Datum zverejnenia: 06.04.2022

Dokumenty