Obec Bušovce

Objednávka

Znalecký posudok

Identifikácia

Číslo objednávky:

Názov zmluvy: Objednávka

Názov objednávateľa: Obec Bušovce

Adresa objednávateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO objednávateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Ing. Jozef Trebuňa

Adresa dodávateľa: Hviezdoslavová 1, Sp. Belá

IČO dodávateľa: 46147764

Predmet objednávky: Znalecký posudok

Cena objednávky: 115.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Daniel Jurek ( Starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 05.02.2018

Datum zverejnenia: 06.03.2018

Dokumenty