Obec Bušovce

Objednávka

Objednávka turistická a cyklistická mapa

Identifikácia

Číslo objednávky:

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Bušovce

Adresa objednávateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO objednávateľa: 00326127

Názov dodávateľa: VKÚ Harmanec s.r.o

Adresa dodávateľa: Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová

IČO dodávateľa: 46747770

Predmet objednávky: Objednávka turistická a cyklistická mapa

Cena objednávky: 360.36 € s DPH

Objednávku vystavil: ( )

Dátumy

Dátum objednania: 21.02.2018

Datum zverejnenia: 06.03.2018

Dokumenty