Obec Bušovce

Objednávka

Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku

Identifikácia

Číslo objednávky:

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Bušovce

Adresa objednávateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO objednávateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Ing. Katarína kumorovitzová

Adresa dodávateľa: Letná 3476/17, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa:

Predmet objednávky: Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Daniel Jurek ( Starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 05.03.2018

Datum zverejnenia: 06.03.2018

Dokumenty