Obec Bušovce

Objednávka

Oprava fasády

Identifikácia

Číslo objednávky: 3/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Bušovce

Adresa objednávateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO objednávateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Peter Kučera, ER-BAU

Adresa dodávateľa: Vojňany 76, 05902 Vojňany

IČO dodávateľa: 41765052

Predmet objednávky: Oprava fasády

Cena objednávky: 4350.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Daniel Jurek ( Starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 16.10.2020

Datum zverejnenia: 11.11.2020

Dokumenty