Obec Bušovce

Objednávka

Vypracovanie znaleckého posudku

Identifikácia

Číslo objednávky: 4/2020

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Bušovce

Adresa objednávateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO objednávateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Ing.Katarína Kumorovitzová

Adresa dodávateľa: Letná 17, 05801 Poprad

IČO dodávateľa: 41013018

Predmet objednávky: Vypracovanie znaleckého posudku

Cena objednávky: 175.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Daniel Jurek ( Starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 04.11.2020

Datum zverejnenia: 11.11.2020

Dokumenty