Obec Bušovce

Objednávka

Stavba obnova miestnych komunikácií- Bušovce

Identifikácia

Číslo objednávky: 1/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Bušovce

Adresa objednávateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO objednávateľa: 00326127

Názov dodávateľa: JUNO DS, s.r.o

Adresa dodávateľa: Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36501522

Predmet objednávky: Stavba obnova miestnych komunikácií- Bušovce

Cena objednávky: 65983.89 € s DPH

Objednávku vystavil: Daniel Jurek ( Starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 06.07.2021

Datum zverejnenia: 16.09.2021

Dokumenty