Obec Bušovce

Objednávka

Hasičská zásahová obuv

Identifikácia

Číslo objednávky: 5/2021

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Bušovce

Adresa objednávateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO objednávateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Firesystem, s.r.o

Adresa dodávateľa: Nižná Korňa č. 501, 023 21 Korňa

IČO dodávateľa: 44543697

Predmet objednávky: Hasičská zásahová obuv

Cena objednávky: 312.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Daniel Jurek ( Starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 18.08.2021

Datum zverejnenia: 16.09.2021

Dokumenty