Obec Bušovce

Objednávka

Zneškodnenie komunálneho odpadu

Identifikácia

Číslo objednávky: 142023

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Bušovce

Adresa objednávateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO objednávateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Marius Pedersen a.s

Adresa dodávateľa: Opatovská 1753, 911 01 Trenčín

IČO dodávateľa: 34115901

Predmet objednávky: Zneškodnenie komunálneho odpadu

Cena objednávky: 0.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Daniel Jurek ( Starosta obce )

Dátumy

Dátum objednania: 02.10.2023

Datum zverejnenia: 10.10.2023

Dokumenty