Obec Bušovce

Objednávka

vrecia na separovaný zber

Identifikácia

Číslo objednávky: 5/2013

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Bušovce

Adresa objednávateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO objednávateľa: 00326127

Názov dodávateľa: NOVPLASTA

Adresa dodávateľa: Cerovská ul. Šenkvice

IČO dodávateľa: 35776455

Predmet objednávky: vrecia na separovaný zber

Cena objednávky: 60.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ľubomíra Šmáliková ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 11.01.2013

Datum zverejnenia: 08.02.2013

Dokumenty