Obec Bušovce

Zmluva

Zmluva o nakladaní s odpadmi

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Bušovce

Adresa objednávateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO objednávateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Finekol, s.r.o

Adresa dodávateľa: 146, 059 76 Mlynčeky

IČO dodávateľa: 36508144

Predmet zmluvy: zneškodnenie a preprava odpadov

Zmluvná cena: 13.28 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.08.2016

Datum zverejnenia: 09.09.2016

Dokumenty Pdf 090153.PDF ( veľkosť: 1,1 MB, aktualizované: Piatok 09. September 2016 09:21 )