Obec Bušovce

Zmluva

Dodatok č.5 k zmluve o dielo č. 012012/JJ

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Bušovce

Adresa objednávateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO objednávateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Arprojekt, s.r.o

Adresa dodávateľa: Fraňa Kráľa 18, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 47225998

Predmet zmluvy: Termín dodávky predmetu zmluvy časť Čistopis ÚPN-O Bušovce

Zmluvná cena: 400.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.10.2018

Datum zverejnenia: 18.10.2018

Dokumenty Pdf Dodatok č. 5 k zmluve o dielo č. 012012JJ.pdf ( veľkosť: 240,7 KB, aktualizované: Štvrtok 18. Október 2018 11:14 )