Obec Bušovce

Zmluva

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č2/2017

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č. 2

Názov objednávateľa: Obec Bušovce

Adresa objednávateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO objednávateľa: 00326127

Názov dodávateľa: MP Sp.Belá

Adresa dodávateľa: Továrenská 30, 059 01 Sp. Belá

IČO dodávateľa: 36489042

Predmet zmluvy: Článok II. termín plnenia, písmeno a)

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 21.12.2018

Datum zverejnenia: 05.02.2019

Dokumenty Pdf Dodatok MP Sp. Belá.pdf ( veľkosť: 201,7 KB, aktualizované: Utorok 05. Február 2019 13:50 )