Obec Bušovce

Zmluva

Dohoda o doplatku za poskytované soc. služby

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Bušovce

Adresa objednávateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO objednávateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Život n.o

Adresa dodávateľa: Sp. Hanušovce 137

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Doplatok za soc. služby pre pani Annu Hutnikovú

Zmluvná cena: 36.69 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.05.2019

Datum zverejnenia: 26.06.2019

Dokumenty Pdf Dohoda Život n.o.pdf ( veľkosť: 417,9 KB, aktualizované: Streda 26. Jún 2019 09:23 )