Obec Bušovce

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Bušovce

Adresa objednávateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO objednávateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Nolen s.r.o

Adresa dodávateľa: Revolučná 708/7, 059 07 Lendak

IČO dodávateľa: 50807129

Predmet zmluvy: Chodník Bušovce

Zmluvná cena: 22781.09 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.09.2019

Datum zverejnenia: 07.10.2019

Dokumenty Pdf zmluva Nolen s.r.o Chodník.pdf ( veľkosť: 1,1 MB, aktualizované: Pondelok 07. Október 2019 10:25 )