Obec Bušovce

Zmluva

Dodatok č.3 k zmluve o dielo č.2/2017

Identifikácia

Číslo zmluvy: č.3

Názov objednávateľa: Obec Bušovce

Adresa objednávateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO objednávateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Mestský podnik Sp. Belá

Adresa dodávateľa: Továrenská 30, 059 01 Sp. Belá

IČO dodávateľa: 36489042

Predmet zmluvy: Dopĺňa a mení sa :- článok III. Cena písmeno b)

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 23.12.2019

Datum zverejnenia: 07.01.2020

Dokumenty Pdf Dodatok MP. Sp. Belá.pdf ( veľkosť: 340,1 KB, aktualizované: Utorok 07. Január 2020 09:47 )