Obec Bušovce

Zmluva

Dodatok č. 4 k zmluve o dielo č 2/2017

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok č. 4

Názov objednávateľa: Obec Bušovce

Adresa objednávateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO objednávateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Mestský podnik Sp. Belá

Adresa dodávateľa: Továrenská 30, 059 01 Sp. Belá

IČO dodávateľa: 36489042

Predmet zmluvy: Zvýšenie poplatku za uloženie odpadu na skládku

Zmluvná cena: 34.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 16.06.2020

Datum zverejnenia: 17.06.2020

Dokumenty Pdf Dodatok č.4 MsP sp. Belá.pdf ( veľkosť: 680,2 KB, aktualizované: Streda 17. Jún 2020 14:23 )