Obec Bušovce

Zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie

Identifikácia

Číslo zmluvy: 711/2020/DPR

Názov objednávateľa: Obec Bušovce

Adresa objednávateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO objednávateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Prešovský samosprávny kraj

Adresa dodávateľa: Nám. mieru 2, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 37870475

Predmet zmluvy: Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK

Zmluvná cena: 2000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.08.2020

Datum zverejnenia: 31.08.2020

Dokumenty Pdf Zmluva dotácia PSK.pdf ( veľkosť: 3,6 MB, aktualizované: Pondelok 31. August 2020 09:30 )