Obec Bušovce

Zmluva

Dodatok č.5 k zmluve o dielo č. 02 2017

Identifikácia

Číslo zmluvy: 5

Názov objednávateľa: Obec Bušovce

Adresa objednávateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO objednávateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Mestský podnik Sp. Belá

Adresa dodávateľa: Továrenská 30, 059 01 Sp. Belá

IČO dodávateľa: 36489042

Predmet zmluvy: Doplnenie a spresnenie vybraných ustanovení zmluvy za účelom zohľadnenia objektívnych skutočnosti

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 02.12.2020

Datum zverejnenia: 03.12.2020

Dokumenty Pdf Dodatok č.5 k zmluve o dielo č. 02 2017.pdf ( veľkosť: 470,5 KB, aktualizované: Štvrtok 03. December 2020 11:17 )