Obec Bušovce

Zmluva

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Bušovce

Adresa objednávateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO objednávateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Úradovňa.sk, s.r.o.,

Adresa dodávateľa: Jarková 14, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 51251582

Predmet zmluvy: Cena za dielo

Zmluvná cena: 480.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.12.2020

Datum zverejnenia: 14.01.2021

Dokumenty Pdf img20210114_11102694.pdf ( veľkosť: 341,9 KB, aktualizované: Štvrtok 14. Január 2021 11:40 )