Obec Bušovce

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Bušovce

Adresa objednávateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO objednávateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Ján Mitura

Adresa dodávateľa: Bušovce 45

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Pozemok C-KN, parc.č. 1863 ostatná plocha

Zmluvná cena: 1010.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.02.2021

Datum zverejnenia: 09.02.2021

Dokumenty Pdf Zmluva Mitura.pdf ( veľkosť: 1,2 MB, aktualizované: Utorok 09. Február 2021 09:56 )