Obec Bušovce

Zmluva

Dodatok č. 6 k zmluve o dielo č 2/2017

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Bušovce

Adresa objednávateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO objednávateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Mestský podnik Sp. Belá

Adresa dodávateľa: Továrenská 30, 059 01 Sp. Belá

IČO dodávateľa: 36489042

Predmet zmluvy: Úprava, doplnenie a spresnenie vybraných ustanovení zmluvy za účelom zohľadnenia objektívnych skutočností

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.06.2021

Datum zverejnenia: 29.06.2021

Dokumenty Pdf Dodatok č.6 k Zmluve o dielo č. 2 2017.pdf ( veľkosť: 824 KB, aktualizované: Utorok 29. Jún 2021 10:54 )