Obec Bušovce

Zmluva

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Identifikácia

Číslo zmluvy: 04/PZ/2021

Názov objednávateľa: Obec Bušovce

Adresa objednávateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO objednávateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Brandtner Poprad, s.r.o

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet zmluvy: Úprava vzájomných práv a povinnosti zmluvných strán, dodacie, a platobné podmienky pre nakladanie s vybrannými druhmi odpadov vznikajúcich na území obce Bušovce

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.08.2021

Datum zverejnenia: 16.09.2021

Dokumenty Pdf Zmluva Brandtner.pdf ( veľkosť: 2,2 MB, aktualizované: Štvrtok 16. September 2021 09:26 )