Obec Bušovce

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Bušovce

Adresa objednávateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO objednávateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Pavol Gura a Anna Gurová

Adresa dodávateľa: Bušovce 18

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: Chodník vedúci ku kostolu

Zmluvná cena: 135.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.09.2021

Datum zverejnenia: 16.09.2021

Dokumenty Pdf Nájomná zmluva Gura.pdf ( veľkosť: 1,2 MB, aktualizované: Štvrtok 16. September 2021 09:29 )