Obec Bušovce

Zmluva

Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Bušovce

Adresa objednávateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO objednávateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Ing. Lipka Marek

Adresa dodávateľa: Tulčík 289, 082 13 Tulčík

IČO dodávateľa: 35279621

Predmet zmluvy: Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020

Zmluvná cena: 400.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.11.2021

Datum zverejnenia: 23.11.2021

Dokumenty