Obec Bušovce

Zmluva

Dodatok č.7 k zmluve o dielo 07/2017

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Bušovce

Adresa objednávateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO objednávateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Mestský podnik Sp. Belá

Adresa dodávateľa: Továrenská 30, 059 01 Sp. Belá

IČO dodávateľa: 36489042

Predmet zmluvy: Doplnenie a spresnenie vybraných ustanovení zmluvy za účelom zohľadnenia objektívnych skutočností

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.12.2021

Datum zverejnenia: 28.12.2021

Dokumenty Pdf Dodatok č.7 k zmluve o dielo č.022017.pdf ( veľkosť: 967,2 KB, aktualizované: Utorok 28. December 2021 10:39 )