Obec Bušovce

Zmluva

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemnej komunikácii a budúcej kúpnej zmluvy

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Bušovce

Adresa objednávateľa: 119, 05993 Bušovce

IČO objednávateľa: 00326127

Názov dodávateľa: Prešovský samosprávny kraj

Adresa dodávateľa: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 37870475

Predmet zmluvy: Záväzok zmluvných strán že v budúcnosti uzatvoria zmluvu o prevode vlastníckeho práva k úseku cesty III/3104

Zmluvná cena: 2.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 09.03.2022

Datum zverejnenia: 10.03.2022

Dokumenty Pdf 1. ZoBZ_Bušovce III 3104.pdf ( veľkosť: 473,1 KB, aktualizované: Štvrtok 10. Marec 2022 13:11 )