Obec Bušovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
24.02.2014 vykonávanie MOS
9/2014
0.00 € s DPH Obec Bušovce Vladimír Bloščica 27.12.2013
12.08.2013 zabezpečenie aktivačnej činnosti
13/2013
0.00 € s DPH Dušan Úroda Obec Bušovce 22.07.2013
12.08.2013 zabezpečenie aktivačnej činnosti
13/2013
0.00 € s DPH Dušan Úroda Obec Bušovce 22.07.2013
01.08.2013 poskytovanie príspevku na podporu rozvoja miestnej zamestnanosti
5/§50j/NS/2013/NP V
4095.36 € s DPH UPSVaR Kežmarok Obec Bušovce 24.07.2013
01.08.2013 nájom hrobového miesta na cintoríne Bušovce č. 113/1 časť B
219/2013
50.00 € s DPH Tomáš Figura Obec Bušovce 30.07.2013
20.06.2013 zvoz vyseparovaných zložiek odpadu
Sep/01/2013
0.00 € s DPH Obec Bušovce FINEKOL, s.r.o. 02.04.2013
20.06.2013 vysporiadanie práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
1215219
33.50 € s DPH Obec Bušovce Slovgram 10.06.2013
06.05.2013 odber a zneškodňovanie odpadu na skládke odpadov v Ľubici
74/2013
29.50 € s DPH Obec Bušovce Obec Ľubica 18.04.2013
06.05.2013 overenie riadnej účtovnej závierky za rok 2011
9/2013
420.00 € s DPH Obec Bušovce Ing. Mária Schreterová 24.04.2013
12.04.2013 poskytnutie údajov z katastra nehnuteľnosti
239/2013-HÚ
0.00 € s DPH Obec Bušovce Správa katastra Prešov 06.03.2013
12.04.2013 činnosť na predchádzanie vzniku požiarov a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
2013
36.00 € s DPH Obec Bušovce HASIL Slovakia, s.r.o. 10.04.2013
27.03.2013 zabezpečovanie aktivačnej činnosti
0.00 € s DPH Obec Bušovce Obec Bušovce 02.01.2013
27.03.2013 zabezpečovanie aktivačnej činnosti
0.00 € s DPH Obec Bušovce Obec Bušovce 02.01.2013
27.03.2013 zabezpečovanie aktivačnej činnosti
0.00 € s DPH Obec Bušovce Obec Bušovce 01.02.2013
27.03.2013 zabezpečovanie aktivačnej činnosti
0.00 € s DPH Obec Bušovce Obec Bušovce 02.01.2013
Zobrazených 226 - 240 z celkových 278.
1 2 11 12 13 14 16 18 19