Obec Bušovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
03.10.2022 Práce naviac
9986.85 € s DPH Obec Bušovce JUNO DS, s.r.o 30.09.2022
12.07.2022 Zmena vlastníckych vzťahov k pozemnej komunikácii
2.00 € s DPH Obec Bušovce Prešovský samosprávny kraj 11.07.2022
13.06.2022 Zmeny Územného plánu obce Bušovce v lokalitách Obec 2021
4200.00 € s DPH Obec Bušovce Arprojekt, s.r.o 10.06.2022
16.05.2022 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
1422406
1400.00 € s DPH Obec Bušovce Dobrovoľná požiarna ochrana SR 09.05.2022
10.03.2022 Záväzok zmluvných strán že v budúcnosti uzatvoria zmluvu o prevode vlastníckeho práva k úseku cesty III/3104
2.00 € s DPH Obec Bušovce Prešovský samosprávny kraj 09.03.2022
13.01.2022 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie §12
5190055993
25.00 € s DPH Obec Bušovce Komunálna poisťovňa a.s 30.12.2021
28.12.2021 Doplnenie a spresnenie vybraných ustanovení zmluvy za účelom zohľadnenia objektívnych skutočností
0.00 € s DPH Obec Bušovce Mestský podnik Sp. Belá 28.12.2021
15.12.2021 Záväzok zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti
0.00 € s DPH Obec Bušovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny Kežmarok 15.12.2021
23.11.2021 Úprava práv a povinnosti pri zabezpečení realizácie činnosti §10
21/46/010/33
0.00 € s DPH Obec Bušovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny Kežmarok 22.11.2021
23.11.2021 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020
400.00 € s DPH Obec Bušovce Ing. Lipka Marek 22.11.2021
16.09.2021 Úprava vzájomných práv a povinnosti zmluvných strán, dodacie, a platobné podmienky pre nakladanie s vybrannými druhmi odpadov vznikajúcich na území obce Bušovce
04/PZ/2021
0.00 € s DPH Obec Bušovce Brandtner Poprad, s.r.o 09.08.2021
16.09.2021 Chodník vedúci ku kostolu
135.00 € s DPH Obec Bušovce Pavol Gura a Anna Gurová 09.09.2021
24.08.2021 Zriadenie účtu
0.00 € s DPH Obec Bušovce Prima banka Slovensko a.s. 17.08.2021
23.08.2021 Poskytnutie úveru bankou
90/004/21
21000.00 € s DPH Obec Bušovce Prima banka Slovensko a.s. 23.08.2021
29.06.2021 Úprava, doplnenie a spresnenie vybraných ustanovení zmluvy za účelom zohľadnenia objektívnych skutočností
0.00 € s DPH Obec Bušovce Mestský podnik Sp. Belá 28.06.2021
Zobrazených 16 - 30 z celkových 278.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 18 19