Obec Bušovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
16.12.2016 Obstaranie Územného plánu
0.00 € s DPH Obec Bušovce Katarína Komorovitzová 08.11.2016
16.12.2016 Aktivačná činnosť - Konkol
14/2016
0.00 € s DPH Obec Bušovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny Kežmarok 24.11.2016
16.12.2016 Aktivačná činnosť - Konkoľová
16/2016
0.00 € s DPH Obec Bušovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny Kežmarok 24.11.2016
16.12.2016 Aktivačná činnosť - Mlynarčík
17/2016
0.00 € s DPH Obec Bušovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny Kežmarok 24.11.2016
16.12.2016 urazové poistenie
0.00 € s DPH Obec Bušovce Komunálna poisťovňa 30.11.2016
23.11.2016 §10 zákona č.417/2013Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
č.16
0.00 € s DPH Obec Bušovce UPSVR Kežmarok 24.11.2016
18.11.2016 Dohoda o výkone menších obecných služieb
16
0.00 € s DPH Obec Bušovce UPSVR Kežmarok 14.11.2016
09.11.2016 Najnovšie aktualizácie WIN City registratúra
78.00 € s DPH Obec Bušovce TOPSET Solutions s.r.o 09.11.2016
09.11.2016 Dodatok podľa §269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb.
5555500654
0.00 € s DPH Obec Bušovce AXA poisťovňa 19.10.2016
09.11.2016 Vedenie účtovníctva, spracovanie miezd a ekonomické poradenstvo
330.00 € s DPH Obec Bušovce Ing. Jana Mariňáková 02.11.2016
09.11.2016 Dodatok článok 5
č.1
0.00 € s DPH Obec Bušovce Data centrum DEUS 20.10.2016
09.11.2016 Dodatok č.1 zmluvy o dielo 032012/JJ
032012/JJ
660.00 € s DPH Obec Bušovce Arprojekt, s.r.o 17.10.2016
07.11.2016 Zámena pozemkov medzi Rímskokatolícka cirkev Bušovce a Obec Bušovce
144.96 € s DPH Obec Bušovce Rímskokatolícka cirkev farnosť Bušovce 19.10.2016
09.09.2016 zneškodnenie a preprava odpadov
13.28 € s DPH Obec Bušovce Finekol, s.r.o 01.08.2016
08.08.2016 Dotácia
0.00 € s DPH Obec Bušovce Ministerstvo dopravy 23.06.2016
Zobrazených 76 - 90 z celkových 235.
1 2 3 4 6 8 9 10 15 16