Obec Bušovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
08.02.2023
Crz:16.01.2024 12:05
Suma zvýšenia poplatkov od roku 2023
90.00 € s DPH Obec Bušovce Topset Solutions s.r.o 08.02.2023
08.02.2023
Crz:16.01.2024 12:05
Suma zvýšenia poplatkov od roku 2023
96.00 € s DPH Obec Bušovce Topset Solutions s.r.o 08.02.2023
07.02.2023
Crz:16.01.2024 12:05
Obstarávateľská činnosť pre zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce Bušovce
3500.00 € s DPH Obec Bušovce Ing. Katarína Kumorovitzová 06.02.2023
16.01.2023
Crz:16.01.2024 12:05
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb
5190059149
16.25 € s DPH Obec Bušovce Komunálna poisťovňa a.s 30.12.2022
15.12.2022
Crz:16.01.2024 12:05
Realizácia aktivačnej činnosti §12
224601217
0.00 € s DPH Obec Bušovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny Kežmarok 12.12.2022
25.11.2022
Crz:16.01.2024 12:05
čas plnenia a platobné podmienky
4200.00 € s DPH Obec Bušovce Arprojekt, s.r.o 18.11.2022
22.11.2022
Crz:16.01.2024 12:05
Pozemok C-KN, parc. č.153/23 zastavaná plocha a nádvorie
2140.00 € s DPH Obec Bušovce Miroslav Lukačko a Mária Lukačková 21.11.2022
15.11.2022
Crz:16.01.2024 12:05
Úprava práv a povinností pri zabezpečení realizácie činnosti v zmysle článku II tejto dohody
22 46 010 21
0.00 € s DPH Obec Bušovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny Kežmarok 14.11.2022
07.11.2022
Crz:16.01.2024 12:05
Pozemok C-KN 3/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 122 m2
1150.00 € s DPH Obec Bušovce Ing. Lucia Novotná 07.11.2022
26.10.2022
Crz:16.01.2024 12:05
Audit účtovnej závierky k 31.12.2021
400.00 € s DPH Obec Bušovce Ing. Lipka Marek 16.09.2022
03.10.2022
Crz:16.01.2024 12:05
Nebytový priestor zasadačka OÚ
20.00 € s DPH Obec Bušovce Milan Jančo 22.09.2022
03.10.2022
Crz:16.01.2024 12:05
Práce naviac
9986.85 € s DPH Obec Bušovce JUNO DS, s.r.o 30.09.2022
12.07.2022
Crz:16.01.2024 12:05
Zmena vlastníckych vzťahov k pozemnej komunikácii
2.00 € s DPH Obec Bušovce Prešovský samosprávny kraj 11.07.2022
13.06.2022
Crz:16.01.2024 12:05
Zmeny Územného plánu obce Bušovce v lokalitách Obec 2021
4200.00 € s DPH Obec Bušovce Arprojekt, s.r.o 10.06.2022
16.05.2022
Crz:16.01.2024 12:05
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
1422406
1400.00 € s DPH Obec Bušovce Dobrovoľná požiarna ochrana SR 09.05.2022
Zobrazených 31 - 45 z celkových 304.
1 3 5 6 7 8 9 20 21