Obec Bušovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
09.02.2021 Pozemok C-KN, parc.č. 1863 ostatná plocha
1010.00 € s DPH Obec Bušovce Ján Mitura 01.02.2021
02.02.2021 Záväzok poskytovateľa bezodplatne poskytnúť nadobúdateľovi na základe žiadosti kvalifikované dôveryhodné služby
9640/2020
0.00 € s DPH Obec Bušovce Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 09.11.2020
14.01.2021 Cena za dielo
480.00 € s DPH Obec Bušovce Úradovňa.sk, s.r.o., 31.12.2020
16.12.2020 Koncové zariadenie a sim karta na výkon asistovaného sčítania
0.00 € s DPH Obec Bušovce Štatistický úrad SR 27.11.2020
11.12.2020 Záväzok organizátora zabezpečiť realizáciu aktivačnej činnosti
20/46/012/84
0.00 € s DPH Obec Bušovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny Kežmarok 30.11.2020
03.12.2020 Doplnenie a spresnenie vybraných ustanovení zmluvy za účelom zohľadnenia objektívnych skutočnosti
5
0.00 € s DPH Obec Bušovce Mestský podnik Sp. Belá 02.12.2020
27.11.2020 Sú práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s poskytnutím návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív
2020/128/1949
4097.00 € s DPH Obec Bušovce Ministerstvo financií Slovenskej republiky 13.11.2020
27.11.2020 Výhoda so zľavou vo výške 3% z cenníka elektriny pre malé podniky
0.00 € s DPH Obec Bušovce Východoslovenská energetika a.s. 20.11.2020
16.11.2020 Audit účtovnej závierky k 31.12.2019
4/2020
400.00 € s DPH Obec Bušovce Ing. Lipka Marek 29.09.2020
31.08.2020 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK
711/2020/DPR
2000.00 € s DPH Obec Bušovce Prešovský samosprávny kraj 12.08.2020
07.07.2020 Úrazové poistenie
5190052207
19.50 € s DPH Obec Bušovce Komunálna poisťovňa 30.06.2020
26.06.2020 Úprava práv a povinnosti pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec
20/46/012/45
0.00 € s DPH Obec Bušovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny Kežmarok 08.06.2020
17.06.2020 Zvýšenie poplatku za uloženie odpadu na skládku
Dodatok č. 4
34.00 € s DPH Obec Bušovce Mestský podnik Sp. Belá 16.06.2020
17.06.2020 Verejná telefónna služba
29.00 € s DPH Obec Bušovce Slovak Telekom a.s. 14.05.2020
30.03.2020 Zabezpečenie materiálno-technického zabezpečenia DHZ
1420287
1400.00 € s DPH Obec Bušovce Dobrovoľná požiarna ochrana SR 27.03.2020
Zobrazených 61 - 75 z celkových 304.
1 2 3 5 7 8 9 20 21