Obec Bušovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
19.02.2019 úrazové poistenie §12
5190046513
16.25 € s DPH Obec Bušovce Komunálna poisťovňa 31.01.2019
05.02.2019 Článok II. termín plnenia, písmeno a)
Dodatok č. 2
0.00 € s DPH Obec Bušovce MP Sp.Belá 21.12.2018
23.11.2018 audit účtovnej závierky k 31.12.2017
02/2018
400.00 € s DPH Obec Bušovce Ing. Lipka Marek 12.11.2018
22.10.2018 Rozšírenie redakčného systému na verziu GDPR
325.00 € s DPH Obec Bušovce Galileo Corportion s.r.o 18.10.2018
18.10.2018 Termín dodávky predmetu zmluvy časť Čistopis ÚPN-O Bušovce
400.00 € s DPH Obec Bušovce Arprojekt, s.r.o 16.10.2018
25.09.2018 Pozemok KN-C 2175/2 o výmere 630 m2
4050.00 € s DPH Obec Bušovce Jozef Maček, Mária Mačeková 25.09.2018
16.08.2018 Prenájom poľnohospodárskych pozemkov
B112
293.44 € s DPH Obec Bušovce AT TATRY s.r.o. 01.01.2018
16.08.2018 Pozemok KNC 1876 o výmere 511m2
2470.00 € s DPH Obec Bušovce Eduard Handzuš 15.08.2018
03.07.2018 Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec
18/46/012/38
0.00 € s DPH Obec Bušovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny Kežmarok 01.06.2018
15.06.2018 Poverenie sprostredkovateľa prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov
0.00 € s DPH Obec Bušovce TOPSET Solutions s.r.o 08.06.2018
06.06.2018 úrazové poistenie
5190039696
12.00 € s DPH Obec Bušovce Komunálna poisťovňa 30.04.2018
30.04.2018 Úprava práv a povinnosti pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest § 54 aktivita č.3 Cesta na trh práce
18/46/054/41
0.00 € s DPH Obec Bušovce UPSVR Kežmarok 25.04.2018
26.03.2018 Záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu
148 282
1400.00 € s DPH Obec Bušovce Dobrovoľná požiarna ochrana SR 15.03.2018
26.03.2018 Spolupráca medzi obcou Bušovce a občianskym združením Útulok Kežmarok
40.00 € s DPH Obec Bušovce Útulok Kežmarok 31.01.2018
26.03.2018 Poplatok za uskladnenie 1 Tony TKO a poplatok mestu
0.00 € s DPH Obec Bušovce Msp. Sp. Belá 22.03.2018
Zobrazených 91 - 105 z celkových 304.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 20 21