Obec Bušovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
09.05.2016 Pracovník na čistenie verejných priestranstiev podla dohody č. 4/§50j/NS/2016- SR - Samuel Seman
405.00 € s DPH Obec Bušovce Obec Bušovce 27.04.2016
27.04.2016 Separovaný zber
59/2016
0.00 € s DPH Obec Bušovce Nowas s.r.o 30.03.2016
06.04.2016 Dodatok k dohode 10/§50j/NS/2015-ŠR
1
0.00 € s DPH Obec Bušovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny Kežmarok 10.03.2016
23.03.2016 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie formou dobrovoľníckej služby
5190027919
0.00 € s DPH Obec Bušovce Komunálna poisťovňa 29.02.2016
22.02.2016 Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby
9
0.00 € s DPH Obec Bušovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny Kežmarok 18.02.2016
08.02.2016 Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
16/46/012/39
0.00 € s DPH Obec Bušovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny Kežmarok 01.02.2016
08.02.2016 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
1/2016
0.00 € s DPH Obec Bušovce Eva Malecová 01.02.2016
08.02.2016 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
2/2016
0.00 € s DPH Obec Bušovce Štefan Gurecký 01.02.2016
08.02.2016 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
3/2016
0.00 € s DPH Obec Bušovce Anton Konkol 01.02.2016
26.01.2016 Nebytové priestory v budove súp.č. 119 o výmere 58,82 m2
50.00 € s DPH Obec Bušovce Eduard Krempaský 08.01.2016
26.01.2016 Zmluva o elektronicke komunikácií a poskytovaní iných elektronických služieb
0.00 € s DPH Obec Bušovce Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. 18.01.2016
14.01.2016 Záväzok poskytovateľa poskytovať používateľovy plnenia uvedené v článku 2 zmluvy
ZLP-2016-0823
0.00 € s DPH Obec Bušovce Data centrum DEUS 15.12.2015
14.01.2016 Poradenstvo, vypracovanie žiadostí o nenávratný fin. príspevok a externý manažment projektov z prog. rozvoja vidieka 2014-2020
0.00 € s DPH Obec Bušovce Euro Funds Consulting, s.r.o 22.12.2015
24.11.2015 Zmluva o vykonaní overenia-auditu riadnej účtovnej závierky Obce Bušovce k 31.12.2015
24/2015
350.00 € bez DPH Obec Bušovce Ing. Mária Schreterová 23.11.2015
15.10.2015 Dodatok k dohode §12 ods.3, písm. b),bod 4 . Zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
0.00 € s DPH Obec Bušovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny Kežmarok 18.08.2015
Zobrazených 106 - 120 z celkových 224.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15