Obec Bušovce

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
13.07.2016 Dohoda §12
č.6/2016
0.00 € s DPH Obec Bušovce Štefan Gurecký 30.06.2016
13.07.2016 Dohoda §12
č.7/2016
0.00 € s DPH Obec Bušovce Rudolf Dlugoš 30.06.2016
13.07.2016 Dohoda §12
č.8/2016
0.00 € s DPH Obec Bušovce Mária Bloščicová 30.06.2016
13.07.2016 Dohoda §12
č.9/2016
0.00 € s DPH Obec Bušovce Vladimír Bloščica 30.06.2016
13.07.2016 Dohoda §12
č.10/2016
0.00 € s DPH Obec Bušovce Alžbeta Konkolová 30.06.2016
13.07.2016 Dohoda §12
č.11/2016
0.00 € s DPH Obec Bušovce Marta Kyseľová 30.06.2016
13.07.2016 Dohoda §12
č.12/2016
0.00 € s DPH Obec Bušovce Miroslav Mlynarčík 30.06.2016
12.07.2016 udelenie drobného stavebného odpadu
06/2016
0.00 € s DPH Obec Bušovce MP Sp.Belá 29.06.2016
12.07.2016 nakladanie s vybranými druhmi odpadu
02/PZ-KK/2016
0.00 € s DPH Obec Bušovce Brantner Poprad, s.r.o 27.06.2016
12.07.2016 úrazové poistenie
5190030866
29.25 € s DPH Obec Bušovce Komunálna poisťovňa 01.07.2016
23.06.2016 2 ks obrazy
200.00 € s DPH Obec Bušovce Alexander Gally 22.06.2016
23.06.2016 overenie auditu riadnej účtovnej závierky
7/2016
450.00 € s DPH Obec Bušovce Ing. Mária Schreterová 15.06.2016
23.06.2016 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
59/2016
0.00 € s DPH Obec Bušovce Nowas s.r.o 20.06.2016
15.06.2016 Absolvenská prax
16/46/051/44
0.00 € s DPH Obec Bušovce Úrad práce, soc. vecí a rodiny Kežmarok 21.04.2016
09.05.2016 Poskytnutá dotácia z DOP SR
76546
700.00 € s DPH Obec Bušovce DPO SR 21.04.2016
Zobrazených 121 - 135 z celkových 260.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 17 18